Sulh Hukuk - Davaları

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) - Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Dnt. K. Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) -Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) - Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili - Nispi Harç
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) - Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) - Maktu Harç
Deniz Ticaret - Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Dernek - Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) -Harca Tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) - Nispi Harç
Eser Sözleşmesi - Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi - Nispi Harç
Geçit Hakkı - Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması - Nispi Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi - Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli - Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) - Nispi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli -Harca Tabi değil
Husumete İzin -Harca Tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) - Maktu Harç
İhalenin Feshi - Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) - Maktu Harç
İpotek - Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) - Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) - Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) - Nispi Harç
İstihkak - Nispi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) - Nispi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat - Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali - Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) - Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) - Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması - Nispi Harç
Kayyım Atanması - Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) - Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması - Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz - Maktu Harç
Kira - Nispi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) - Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) - Nispi Harç
Kira Sözleşmesinin İptali - Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) - Nispi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması - Nispi Harç
Menfi Tespit - Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) - Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) - Nispi Harç
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması - Maktu Harç
Mirasçılık Belgesi İstemi - Maktu Harç
Mirasçılık Belgesinin İptali - Maktu Harç
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali - Maktu Harç
Mirası Reddinin İptali - Nispi Harç
Mirasın Gerçek Reddi - Maktu Harç
Mirasın Hükmen Reddi - Nispi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma - Nispi Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti - Nispi Harç
Mülkiyet - Nispi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli) - Nispi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli) - Nispi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) - Nispi Harç
Orman -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) - Nispi Harç
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli - Maktu Harç
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli - Nispi Harç
Ortaklığın Giderilmesi - Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) - Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi) - Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)(Basvurma Harcına Tabi)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) - Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf - Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma) - Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli) - Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli) - Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali) - Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) - Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) - Nispi Harç
Satışa İzin - Maktu Harç
Sıra Cetveline İtiraz - Maktu Harç
Sigorta - Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması - Nispi Harç
Tahkim (Hakem) - Nispi Harç
Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tapu İptali Ve Tescil - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) -Harca Tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Yasaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim - Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) - Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) - Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) - Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli) - Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) - Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini - Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili - Nispi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) -Harca Tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) - Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK Ve Devamı) - Nispi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti - Nispi Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) -Harca Tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) - Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) - Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tereke -Harca Tabi değil
Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) - Maktu Harç
Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) - Maktu Harç
Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) -Harca Tabi değil
Tereke (Tesbit İstemli) - Maktu Harç
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan - Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması - Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması) - Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli) - Nispi Harç
Vakıf - Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli) - Maktu Harç
Vasinin Görevinden Çekilmesi -Harca Tabi değil
Vasiyetname Açılması -Harca Tabi değil
Vesayet -Harca Tabi değil
Vesayet (Satışa İzin) -Harca Tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli - Nispi Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) - Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli) - Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli) - Nispi Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç
3204 SY'nın .41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali - Maktu Harç
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı -Harca Tabi değil