Bir Özür İçin Caiz Olan Şey ..

22. Bir Özür İçin Caiz Olan Şey, O Özrün Zeva Liyle Bâtıl Olur, (Hükümsüz Kalır)

Önce caiz olmayan, fakat bir özürden dolayı caiz olan şey, mevcut özrün ortadan kalkmasıyla hükümsüz kalır. Meselâ:
a) Vücudundaki bir hastalıktan dolayı su kullanamayan kimse, bu özründen dolayı teyemmüm eder.. Ama mevcut has¬talığın giderilmesiyle özür kalkmış olacağından artık su ile ab-dest alınır; teyemmüm edilmez.
Bunun gibi suyu kullanmaya sıhhati müsait olmakla be¬raber su bulamayan kimse bu özründen dolayı teyemmüm eder. Su bulununca da teyemmüm hükümsüz kalır. -
b) Şahitlik üzerine şahitlik.. Asıl şâhid hasta olur veya se¬ferde bulunursa, bir özre mebni şehâdet üzerine şehâdet caiz olur. Ama asıl olan şâhid iyileşir veya seferden dönerse, o Zaman fer'in yâni asıl olmayan şahidin şehâdeti bâtıl olur.