Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder

23. Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder.

Bir şey'in sıhhat ve cevazına mâni teşkil eden şey zail ol¬dukta, memnu' (men'olunan şey) avdet eder. Meselâ:
a) İki kız kardeşi bir kişi nikâhı altında bulunduramaz. Şöyle ki (A) ile (B) kız kardeştirler. (C), (A) ile (B) den biri¬siyle evlenebilir. Bu caizdir.. Fakat hangisiyle evlenirse, diğer muvakkaten kendisine haram olur. Farz edelim ki (C) (A) ile evlendi, bu takdirde, (A), (C) nin (B) ile evlenmesine mâni teşkil eder. (A) ölecek olursa (C), (B) ile evlenebilir. Çünkü mâni zail olmuştur.
b) Satın alınan bir malda eski aybından başka yeni bir ayıp meydana gelirse artık o malı eski aybından dolayı reddet¬mek caiz olmaz. Ancak yeni ayıp kendiliğinden veya bir mü¬dahale ile giderilirse, o takdirde «mâni' kalktığı için memnu' avdet eder» kaidesince iadesi caiz olur