Arızî Sıfatlarda Aslolan Ademdir

8. Arızî Sıfatlarda Aslolan Ademdir.
Genel olarak sıfat ikiye ayrılır: biri aslî, diğeri arızî. Aslî olan sıfat hayat, bekâret gibi mevsufla birlikte var olan şeylerdir. Arızî olan sıfat, mevsufla birlikte var olmayıp sonradan ölüm, hastalık, dulluk gibi arız ola şeylerdir.
Meselâ:
a) Müdârebe şirketinde kâr sağlanıp sağlanmadığı ihtilâf konusu olursa, ademi (kâr sağlanmadığı) asıl olduğuna göre söz müdâribindir; sermaye sahibi ise kâr sağlandığım isbata muhtaç olur.
b) Ölen kimsenin vârisleri, (meselâ oğulları) babamız şu yerdeki tarlayı, (A) ya, şuuruna sahip olmadığı bir zamanda satmıştır, diye davacı olsalar, (A) da bunun aksini (yâni şuuru yerindeyken sattı) iddia etse, beyyine davacıya aittir. Çünkü asıl olan şuurlu bir halde satışın yapılmasıdır. Bunama ve gay¬ri şuurî hal, hareket ve sözler arızîdir.