Zaruretler Kendi Miktarınca Takdir Olunur

21. Zaruretler Kendi Miktarınca Takdir Olunur.

Bu kaide yukarıdaki kaidenin tamamlayıcısı mahiyetinde¬dir. İşaret edildiği gibi, zarurî bir sebeple mubah olan şey ancak zaruret miktarınca mubah olur; fazlası mubah olmaz. Çün¬kü haramı mubah kılan cevaz illeti, zaruret miktarıyla kalk¬mış olur; fazlası ise zarûretsiz alınmış olur.
Meselâ:
a) Soğuktan donmak üzere bulunan bir kimse, tehlikeyi atlatacak miktarda başkasına ait odun veya yakıttan ileride bedelini Ödemek niyetiyle kullanabilir; fazlası ise haramdır.
b) Yukarıdaki kaidede geçen misallerden ikisi buna da misâl olur.