Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur

25. Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur.

Bu kaide, yukarıdaki kaideyle birleşir ve onu açıklar ma¬hiyettedir. Demek ki, umuma zarar veren bir şey’i şahsın za¬rarına da olsa gidermek lâzımdır.
Meselâ :
a) Birinin evinin balkonu veya duvarı umuma ait yolu daraltıyor, gelip geçenlere zarar veriyorsa, onu yıkıp kaldırmak şahsın zararına da olsa vâcibdir.
b) Fahiş fiatla satılan bir mala rayiç koymak, yâni satış fiatını tahdit etmek her ne kadar satıcının zararınaysa da, umumun menfaatini dikkate almak bakımından gerekir.