İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi - Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti - Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli - Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) - Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması - Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi - Maktu Harç
İhalenin Feshi - Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması - Maktu Harç
İmzaya İtiraz - Maktu Harç
İstihkak - Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. ) - Harca Tabi değildir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtiraz - Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) - Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye - Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti - Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz - Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) - Maktu Harç
Konkordato - Maktu Harç
Meskeniyet İddiası - Maktu Harç
Rehnin Kaldırılması Talebi - Harca Tabi değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Maktu Harç
Şikayet - Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)(Harca Tabi Degil)
Takas Mahsup Talebi - Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali - Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yetki İtirazı - Maktu Harç

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları yorumları

 • Image Description
  sezaisimav
  17.03.2010

  4 kat+ teras kat evimiz var.8 hissedarlardan 5 tanesi bu mülki yeti kullanıyor.diğer hissedarlardan 2 tanesi çok az bir tanesi yine az terekesi bilinmıyor.hissedarlardan teras katda oturan bundan 3 sene önce oturduğu yeri boşaltarak 1 sene önce izale-i şuyu davası açtı.mahkeme taksimin mümkünatı olmadığından satışına karar verdi.fakat birinci satış günü diğerini takip eden satış gününde alıcı çıkmadı.2 ay kadar oldu en son satış.ben hissedar olarak diğer hissedardan hisse almak istedim.tapuda bana izale-i şuyu şerhi var.ancak şerh kalktıktan sonra işlem yapabiliriz.dediler.bunun üzerine icra müdürlüğüne gittiğimde bana bütün hissedarlarının imzası gerekiyor.dediler.bu nasıl iş anlayamadım.ben üçüncü şahıs olmuyorum.bende hissedarım diğer bir hisseyi alıyorum.nasıl işlem olmaz.anlamadım.ne yapmam gerekiyor.bana bir dilekçe örneği verirmisiniz

  ikinci sorum

  bu izale-i şuyu davası açan hissedar bu hissedarlardan 4 tanesine mülkiyeti kullandıklarıiçin kira bedeli talep eden yeni dava açtı.bu mülkiyeti kullanan bir hissedarda davada dilekçesinde yok.kazanma şansı varmı.çünkü bu davayı açan şahıs bize bir ihbarnama falan göndermedi.niye bir hissedar eksik.böyle bir hakkı varmı.bu sonuç ne olur.

  bu konuda acil cevap bekliyorum.