Zarar Kadîm Olmaz

6. Zarar Kadîm Olmaz.
Genel olarak zararlı bilinen şeylerin işlenip yapılmasına cevaz verilmez. Bu, hemen hemen her devir ve idare sistemin¬de böyledir. Müstesna olarak, böyle bir şey'e müsamaha edil¬miş veya yapılırken görülmemişse, umumî kaideyi bozmayacağından kademine bakılmaksızın kaldırılır.
Meselâ:
a) Birine ait ağaç yola sarkmış, gelip geçenlere zarar veri¬yorsa, bu ağaç bir asır önce bile buraya dikildiği isbat edilse bile, kesilir. Çünkü zarar kadîm olamaz.
b) Bir evin lâğım veya mutfak suyu sokağa açıktan akıyor; gelip geçenlere zarar veriyor, komşuların sıhhatim bozuyorsa, ev yapıldı yapılalı bu suyun sokağa aktığı isbat edilse bile, der¬hal kaldırılır.