Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur

18. Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur.

Başlangıçta başkasına zarar verilmeyeceği gibi zarara za¬rarla karşılıkta bulunmak da yasaktır. O halde zarar; zarar vermeyecek bir şekilde giderilir.
Meselâ:
a) Ev komşusu, kendi evinin çatısını tamir ederken biti¬şiğindeki başkasına ait evin çatısını tahrib eder veya kiremitle¬rini kıracak olursa, bu bir zarardır; yapılmamalıydı. Ama ka¬zara veya cehâleten olduğuna göre bu zarara zararla mukabele edilmez Ancak mevcut zararın telâfisi cihetine gidilir.
b) Umuma ait yoldan herkes geçebilir. Ama birisinin baş¬kasının geçeceğine engel olacak şekilde bir yüklü arabayı geti¬rip yolun ortasına bırakması yasaktır.. Bu vaziyete başkası da karşılık olsun diye onun yolunu kapamaz.