Asliye Hukuk Mahkemeleri - Davaları

Ad Üzerindeki Hakların Korunması- Maktu Harç
Alacak- Nispi Harç
Alacak (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)- Nispi Harç
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)- Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Çatmadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle)- Nispi Harç
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden kaynaklanan Faizden)- Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi kaynaklı Rucüen)- Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı)- Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)- Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kur. Üyelerinin Sorumluluğu kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Kumar ve Bahis Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)-Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)- Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Uluslararası Hava Taşımacılığından kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Vakıfların Teftiş ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)- Nispi Harç
Alacak (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti)- Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti ve Tescili- Nispi Harç
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi-Harca Tabi değil
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti- Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi- Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)- Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)- Nispi Harç
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz- Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı)- Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız)- Maktu Harç
Çocuk Mallarının Korunması-Harca Tabi değil
Deniz Kaza Raporu İstemli- Maktu Harç
Deniz Ticaret- Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı kaynaklı)- Nispi Harç
Dernek- Maktu Harç
Dernek (Derneğin Feshi)-Harca Tabi değil
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)- Maktu Harç
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)- Nispi Harç
Dispeççi Tayini İstemli- Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz- Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat ve Ecrimisil)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Huk.na Aykırılığın Giderilmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım ve Ecrimisil)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım ve Tazminat)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)- Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)- Nispi Harç
Eser Sözleşmesi- Nispi Harç
Gaipliğe Karar verilmesi- Maktu Harç
Garanti Sözleşmesi- Nispi Harç
Geçit Hakkı- Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması- Nispi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz- Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali- Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)- Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)- Maktu Harç
Hakem Tayini- Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Maktu Harç
Hakemin Reddi- Nispi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli- Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)- Nispi Harç
Hazine ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli-Harca Tabi değil
İflas- Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi)- Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)- Nispi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım)- Nispi Harç
İhalenin Feshi (Kira)- Nispi Harç
İİK . Maddeden kaynaklanan- Nispi Harç
İpotek- Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))- Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli)- Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli)- Nispi Harç
İstihkak ( Sayılı Yasadan kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat- Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)- Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)- Nispi Harç
İş- Nispi Harç
İş (Sendikanın Kapatılması)-Harca Tabi değil
İtirazın İptali- Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Haksız Eylemden kaynaklanan Zarar Nedeniyle)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik kaynaklı)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali- Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)- Nispi Harç
Kamulaştırma- Nispi Harç
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil)- Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)- Nispi Harç
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)- Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)- Nispi Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)- Maktu Harç
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)- Nispi Harç
Kaynak Hakkı Kurulması- Nispi Harç
Kazai Rüşt- Maktu Harç
Kira- Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)- Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli)- Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Kişilik Hakları- Maktu Harç
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi- Maktu Harç
Konkordatonun Feshi- Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki- Maktu Harç
Kooperatif- Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)- Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)- Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması- Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali- Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti- Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli- Maktu Harç
Mecra İrtifakı Kurulması- Nispi Harç
Menfi Tespit- Nispi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Haksız Eylemden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kira)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK kaynaklı)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik kaynaklı)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi ve Kâl)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin Tespiti)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin İptali)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi ve Kal.)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Mera Olarak Sınırlandırma)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Yayla Olarak Sınırlandırma)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (verilen Zararın Tazmini İstemli)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin Tespiti)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)- Nispi Harç
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi ve Kal.)- Nispi Harç
Mirası Reddinin İptali- Nispi Harç
Mirasın Hükmen Reddi- Nispi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma- Nispi Harç
Muarazanın Meni- Maktu Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti- Nispi Harç
Mülkiyet- Nispi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)- Nispi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan kaynaklanan)- Nispi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli)- Nispi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Nüfus- Maktu Harç
Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Adın İptali İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)- Maktu Harç
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)- Maktu Harç
Orman-Harca Tabi değil
Orman (Hazine veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)-Harca Tabi değil
Orman (Hazine veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)-Harca Tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal ve Tescil İstemli)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Durumunda Geriverme İstemli)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Durumunda Tenkis İstemli)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)- Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)- Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)- Maktu Harç
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali ve Tescil- Nispi Harç
Sıra Cetveline İtiraz- Maktu Harç
Sigorta- Nispi Harç
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son verilme İstemli)-Harca Tabi değil
Sigorta (Denizcilik Rizikosu kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası kaynaklı)- Nispi Harç
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz- Maktu Harç
Sözleşmenin İptali- Nispi Harç
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)- Maktu Harç
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)- Maktu Harç
Sözleşmenin Uyarlanması- Nispi Harç
Tahkim (Hakem)- Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz- Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)- Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Alım Hakkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Geri Alım Hakkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Köy Kanunundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Önalım Hakkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Takasa Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)-Harca Tabi değil
Tapu İptali ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil ( Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil ( Sayılı Yasaya Dayalı)- Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim- Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)- Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)- Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)- Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)- Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)- Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini- Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili- Nispi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)-Harca Tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)- Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı)- Nispi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti- Nispi Harç
Tazminat- Nispi Harç
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Basın yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Çatmadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan kaynaklanan)-Harca Tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan kaynaklı Rucüen)-Harca Tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri kaynaklı Rucüen)-Harca Tabi değil
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)- Nispi Harç
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar vermekten kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)- Nispi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından kaynaklı Rucüen)-Harca Tabi değil
Tazminat (Komşuluk Hukukundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen)- Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması kaynaklı Rucüen)-Harca Tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)- Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)- Nispi Harç
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)- Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)- Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm ve Yaralanmadan kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi kaynaklı Rucüen)- Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı kaynaklı)- Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından kaynaklanan)- Nispi Harç
Tespit- Maktu Harç
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)- Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)- Nispi Harç
Tespit (Odalar ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)- Maktu Harç
Tespit (Ölümün Tespiti)- Maktu Harç
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)- Maktu Harç
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)- Maktu Harç
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)- Maktu Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)- Nispi Harç
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)- Maktu Harç
Ticari Şirket- Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)-Harca Tabi değil
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)-Harca Tabi değil
Ticari Şirket (Birleşmeden kaynaklanan)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)- Nispi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)- Nispi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından kaynaklanan)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)- Nispi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili kaynaklı)- Nispi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)- Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmühaberin Yenilenmesi İstemli)- Nispi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)- Maktu Harç
Ticari vedia Sözleşmesinden kaynaklanan- Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması- Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)- Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)- Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından kaynaklanan)- Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)- Nispi Harç
Vakıf- Maktu Harç
Vakıf (Amacın ve Malların Değiştirilmesi İstemli)- Maktu Harç
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)- Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)- Maktu Harç
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)- Maktu Harç
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))-Harca Tabi değil
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)- Maktu Harç
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)-Harca Tabi değil
Vakıf (Vakıf Senedinden kaynaklanan Alacak İstemli)- Nispi Harç
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)- Maktu Harç
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması- Maktu Harç
Vasiyetnamenin İptali- Maktu Harç
Vasiyetnamenin Tenfizi - Maktu Harç
Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi)- Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi- Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)- Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması- Maktu Harç
Zilyetliğin Tesbiti ve Korunması İstemli- Nispi Harç
Zilyetliğin Tesbiti ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazla İlgili)- Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)- Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)- Nispi Harç
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı-Harca Tabi değil
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit- Maktu Harç