user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664316991 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(Y)

( Y )

195 - : Me'yusiyet, bir şey hakkında ümitsiz bulunmak, matlûb bir şeyin vukubulacağından Ümidi kesrnekdir. Kat'ı emel. Bunu «kunut» da denir.

196 - (Ved) : Eİ, nimet, minnet, kuvvet, kudret, malikiyet, cema­at, kuddam mânâlarını ifade eder. «Fülân şey fülânın yedindedir.» de­mek, onun mülkündedir demek olur. Cem'i ^eyadî» dir.

197 - (Yakaza) : Uyanıklık hali: Uyanık kimseye de «yakzan denir, ikaz da uyandırmakdır.[22]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: