user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642516542 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

Temel kavramlar

Kadın hakları İnsan Haklarıdır. Kadınların Birey olarak doğrudan sahip
oldukları insan onur ve kişiliğinin gelişmesi için gerekli olan, hak
eşitliği temeline dayanan hiçbir ayrıma bağlı olmaksızın özellikle politik,
sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün alanlarda sahip
oldukları insan hakları ve temel özgürlükleridir.
Eşitlik
Sadece yasal ve ayrımcılığın önlenmesi bağlamında değil kadınların
kalkınma sürecine fiilen katılan, gerçekleştiren hak ve sorumluluk ve fırsatlarda eşitlik olarak yorumlanmalıdır.

Kadınlara Karşı Ayırım
Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın, kadın erkek eşitliğine
dayalı olarak politik,ekonomik, kültürel, medeni ve diğer sahalardaki insan
hakları ve temel özgürlüklerin tanınması kullanılması ve bunlardan
yararlanılmasını engelleyen, ortadan kaldıran, cinsiyete bağlı olarak yapı
lan herhangi bir ayırım mahrumiyet ve kısıtlamadır.
Bu haklar dünya kadınlarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle kadınlarla
ilgili Dünya Konferansları yapılmıştır. Birleşmiş Milletlerde bu temel ilkeleri
esas alan Sözleşme 1985 yılında kabul edilmiştir. Bu Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesidir ( CEDAW). Bu sözleşmeye
göre:
1- Yaşam hakkı
2- Kadın-Erkek eşitliği

Av. AYDENİZ ALİBSAH TUSKAN

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: