user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1663587505 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Neden Mecelle.COM

1877 yılında Abdulhamid Han tarafından tatbik edilmeye başlayan mecelle Ahmed Cevdet Pasa Baskanligindaki ilmî bir heyet tarafindan oluşturulmuştur.

1851 maddeden oluşan bu büyük türk şaheserini, mecelle.com sitemizde genç araştırmacılar ile buluşturmak en büyük hedefimiz. Bunun yanı sıra mecellenin geliş süreci ve mecelle sonrasını da anlatarak dünya hukuk sistemlerinin gelişimi ile alakalı makaleleri paylaşarak sitemizde hukuk arşivi oluşturmaktayız.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: