D

.. 21

Dahl 21

Damân. 21

Damânü'd-Derek. 22

Damânü'l-Akd. 22

Damânü'l-'Uhde. 22

Damânü'l-Halâs. 23

Damânü'l-İstihkâk. 23

Damânü'l-Yed. 23

Damânü's-Sûk. 23

Darar 24

Darîbe. 24

ed-Day'a. 24

Dımar 24

Dehâkîn. 25

Deyn. 25

ed-Deynü'z-Zaîf 25

Deynü’l-'Abd. 25

Deynullah. 25

ed-Deynü Gayru'l-Müşterek. 26

ed-Deynü'l-Hâll 26

ed-Deynü'l-Kavî 26

Deynü’t-Maraz. 26

ed-Deynü’l-Mutavassıt 26

ed-Deynü'l-Mutlak. 27

ed-Deynü'l-Müvessak. 27

ed-Deynü'l-Müeccel 27

ed-Deynü'l-Müşterek. 27

ed-Deynü's-Sahîh. 27

Deynü's-Sıhha. 27

Dımar 28

Dîvân. 28

Diyet 28