user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664323690 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Yeni Meydana Gelen Bir Olayın ..

10. Yeni Meydana Gelen Bir Olayın Hâle (Şimdiki Zamana) En Yakın Vakte İzafesi Asıldır.
Sonradan meydana gelen bir olayın ne zaman meydana gel¬diğinde ihtilâf edilirse, uzak bir zamanda vuku' bulduğu isbat edilmezse, şimdiki zamana en yakın olan vakte izafe olunarak hükme bağlanır.
Meselâ:
a) Alım-satımda akid yapılırken alıcı için (hiyâr-ı Şart)a (Pişman olma müddeti) yer verilir ve sonra bu akdi alıcı boz¬mak ister de hiyar-ı şartın müddetinin bitip bitmediğinde ihti¬lâfa düşerlerse, fesh zamanı hâle en yakın olan vakte izafe edi¬lir ve muhayyer olan alıcıya (ki bunun muayyen müddeti için¬de feshettiğini iddia ediyordu) beyyine düşer.
b) (A) ölmeden Önce (B) benim vârisimdir diye ikrarda bulunur ve sonra ölürse, (B) ile (A) nın vârisleri bu ikrarın sıhhatli iken mi, yoksa ölüm hastalığında mı edildiği üzerinde ihtilâfa düşerlerse, burada vârislerin sözüne itibar edilir; bey-yine de (B) ye düşer.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: