user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1660143183 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

5.Mebhas

(BEŞİNCİ MEBHAS) 13

HADDİ SİRKAT HAKKINDADIR. 13

Sirkatin Mahiyveti Ve Nevileri : 13

Haddî Sirkat İcrası İçin Sarike Al Şartlar 14

Mesrura Aıd Şartlar 16

Meşkukün Mînhe Müteallik Şartlar : 20

Meşkukün Flhe Aîd Şartlak. 20

Müttehid, Muhtelif Ve Müştekek Sikkatler : 21

Sirkat Hadiselerinin Sureti Sübutü : 22

Sirkati İsbat İçin Husumete - İkamei Dava Hakkında Malik Olanlar : 23

Sirkatin Hükmü Ve Haddi Sirkatin Mahiyyeti : 23

Haddî Sirkatî Badel'îcab Iskat Eden Bazı Sebebler :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: