• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/book/book.module on line 559.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670435847 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

5.Kısım

HÜKÜMLERE,ÎCTÎHADA,KAVAÎDÎ KÜLLİYYEYE AİDDİR. 56

Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri : 56

Rüknün, illetin, şartın, sebebin ve alâmetin mahiyetleri vefasından:. 57

Mahkûmun bİhin mahiyyeti ve nevileri : 60

Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyyetleri: 61

Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar : 62

İçtihadın mahiyyeti ve şartları

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: