2. Ceza Dairesi

5237 Sayılı TCK.nundaki Maddesi 5237 Sayılı TCK.nundaki Suçun Adı

86/2
Kasten yaralamak

98/1-2
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

116/1-2-4
Konut dokunulmazlığının ihlali

123
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak

125/1
Hakaret

132
Haberleşmenin gizliliğinin ihlali

141
Su hırsızlığı

142/1-f
Elektrik hırsızlığı

153/2
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

176
İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymamak

177
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

178
İşaret ve engel koymamak

179
Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak

180
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak

187
Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak

194
Sağlık için tehlikeli madde temini

195
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırılık

196
Usulsüz ölü gömülmesi

219/1-2-3-4
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanmak

222
Şapka ve Türk harfler

228/1-2-3
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak

229
Dilencilik

234/1-2
Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması

280
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

292/1
Hükümlü veya tutuklunun kaçması
-CEZA BÖLÜMÜ-