suç

3. Ceza Dairesi

1. 6831 Sayılı Orman Yasasına ait tüm suçlara

2. 5237 S.Y. TCK.nun 86/2. maddesi hariç nitelikli tüm yaralama suçlarına,

3. 5237 Sayılı TCK.nun 87. maddesi (neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama)

2. Ceza Dairesi

5237 Sayılı TCK.nundaki Maddesi 5237 Sayılı TCK.nundaki Suçun Adı

86/2
Kasten yaralamak

98/1-2
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

116/1-2-4
Konut dokunulmazlığının ihlali

123
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak

125/1
Hakaret

132
Haberleşmenin gizliliğinin ihlali

141
Su hırsızlığı

142/1-f
Elektrik hırsızlığı

153/2
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

176
İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymamak

177

1. Ceza Dairesi

1. CEZA DAİRESİNİN GÖREV ALANINA GİREN SUÇLAR VE EYLEMLER

5237 SAYILI TCK'NUN İLGİLİ MADDESİ/FIKRASI
SUÇUN ADI

81.
Kasten Öldürme

82/1-a
Tasarlayarak Öldürme

82/1-b
Canavarca hisle öldürme

82/1-b
Eziyet çektirerek öldürme

82/1-c
Yangın çıkartmak suretiyle öldürme

82/1-c
Su baskını suretiyle öldürme

82/1-c
Tahrip suretiyle öldürme

82/1-c
Batırma suretiyle öldürme

82/1-c
Bombalama suretiyle öldürme

82/1-c
Nükleer silah kullanarak öldürme

82/1-c
Biyolojik silah kullanarak öldürme

82/1-c

Ceza

Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

Cürmü meşhut

Suçüstü; göz önünde işlenen suç