muttasil

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Talâkda İstisna Suretiyle Olan Şartlar

Talâkda İstisna Suretiyle Olan Şartlar :

232 - : îstisnai tatili, yani : talâka muttasıl olarak zikr edilen «inşallah» kelimei şerifesi, 'talâkın vukuuna manidir. Velev ki zikri kas-de makrun ve mânâsı kailince malûm olmasın. Çünkü Allah Tealâmn meşiyyetine ıttıla, mümkün değildir. Şu kadar var ki, bu istisnanın ta­lâka muttasıl ve işitilecek, derecede cehren zikr edilmesi lâzımdır.

Binaenaleyh bir kimse, talâkı söyle'dikden sonra biraz sükût eder veya araya bir zaid lâfz ilâve eylerse derhal talâk vaki olur.

Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta:

Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta:

İstisnalara Dair Mâlumat

İstisnalara Dair Mâlumat :

364 -: Bazı şeyleri diğer bazı şeylerin hükmüne duhulden hariç bı­rakmak mânâsına olan istisna, —ıstılahat kısmında yazılmış olduğu üze­re-istisnai muttasıl ve istisnai munfasıl kısımlarına ayrılır. İstisnai muttasıl ile müstesna olan şeyler, müstesna minh ile cinsen müttehit olur. İstisnayı munkati ile müstesna bulunan şeyler de müstesna minh ile cinsen müttehit bulunmaz. (91, 92, 93) üncü meselelere müracaat!.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş