kaza

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

(T)

T

92 - (İhtilas) : Bir malı sahibinin elinden veya evinden gafletin­den bilistifade âîenen süratle kapıp almakdır. ismi «hulse» dir.

93 - (îhtitaf) : Bir malı sahibinin elinden veya hanesinden alenen kapıp kaçmak demedir. Sürat ifade eder, berki hatif denilmesi bu iti­bar iledir.

94 - (İmzai kaza) : Hâkim tarafından verilen hükmü bilfi'l infaz vv icra etmekdir.

95 - (İstifai kısas) : Kısas hakkındaki hükmün bilfi'l yerme ge­tirilmesinden cani hakkında kısas cezasının tatbik edilmesinden ibaretdir.

Cereme

Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

Emir İle Vacip Olan Şeylerin Hükümleri :

Emir İle Vacip Olan Şeylerin Hükümleri :

242 -: Şarii mübînin emrettiği bir şey, vacip olunca bunu yerine getirmek = müstehikkma teslim etmek ya eda veya kaza suretile olur. Şöyle ki: emredilen bir şeyin aynini yerine getirmek edadır, mislini ye­rine getirmek de kazadır. Mamafih eda ile kazadan her biri, aşağıda ya­zılı olduğu veçhile üçer kısma ayrılır:

Livâ'

Bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş