vecdile

Usulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları

Usulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları :


222 - : Muhtaç olan babaların, dedelerin, validelerin nafakaları, aşağıdaki meseleler veçhile evlâd ve ahfadları üzerine lâzım gelir.

223 - : Nafaka alacak kimsenin füruu bulundukda nafakası yal­nız bunlara aid olur. Velev ki çocuk olsunlar. Bu hususda yalnız cüziyyet ve akrebiyyete itibar olunur. Mirasça itibar olunmaz.

Usulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları

Usulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları :


222 - : Muhtaç olan babaların, dedelerin, validelerin nafakaları, aşağıdaki meseleler veçhile evlâd ve ahfadları üzerine lâzım gelir.

223 - : Nafaka alacak kimsenin füruu bulundukda nafakası yal­nız bunlara aid olur. Velev ki çocuk olsunlar. Bu hususda yalnız cüziyyet ve akrebiyyete itibar olunur. Mirasça itibar olunmaz.