munkati

Rücu Hakkının Munkati Olup Olmaması

Rücu Hakkının Munkati Olub Olmaması :


153 - : Rücu hakkı, iddetin nihayet bulmasile münkati olur.

Şöyle ki : Bir mu'teddei ric'iyye, üçüncü âdetini tam on gün olarak görünce zevcinin kendisine müracaat hakkı münkati olur. Velev ki dem, henüz kesilmiş olmasın.

Fakat dem, on günden azda kesilirse iğtisal bulunmadıkça veya na­maz vakitlerinden bir kâmil vakit geçmedikçe rücu hakkı münkati ve ittutallâkanın başk asile evlenmesi caiz olmaz.

Mürsel hadislerin nevileri ve hükümleri :

Mürsel hadislerin nevileri ve hükümleri :