hukuk

Ş

Ş harfi ile başlayan kelimelerin anlamları

Sahih

Sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

R

R harfi ile başlayan kelimelerin manaları

P

P harfi ile başlayan kelime manaları

Özel hukuk

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

Ölüme bağlı tasarruf

Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.

Ö

Ö harfi ile başlayan kelime manaları

O

O harfi ile başlayan kelime manaları

M

M harfi ile başlayan kelimelerin manaları

L

L Harfi ile başlayan kelime manaları

K

K harfi ile başlayan kelimelerin manaları

İ

İ harfi ile başlayan kelime manaları

I

I Harfi ile başlayan kelimeler

Hak

Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir

H

H harfi ile başlayan kelime manaları