Defter-hâne

Taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: