Zâhire

Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: