Salâhiyet

Yetki; bir davaya bakabilme

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: