Madde-i sabıka

Yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: