user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664316874 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Acente

Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir

sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde

daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde

aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen

kimse (TTK 116 vd.)

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: