1.Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik; Avukatlık Kanununun düzenlenmesini yönetmeliğe bıraktığı hususlardan; 4/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği, 30/11/2001 tarihli ve 24599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliği, 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenmeyen konuları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır.