Adalet

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kavilerde aranılan şartlar, vasıflar :

Kavilerde aranılan şartlar, vasıflar :

393 -: Kavilerde vücudu aranılan başlıca şartlar, dörttür. Bun­lardan biri bulunmayınca rivayeti makbul olmaz. Şöyle ki:

(1) : Râvide akü şarttır. Binaenaleyh mecnunların, matuhların, gayri mümeyyiz çocukların rivayetleri muteber değildir.

(2) : Râvide islâmiyet şarttır. Çünkü gayri müslimlerin islâm di­nine müteallik bir husus hakkında taassubdan azade bir hâlde ilgili bu­lunmaları, müsteb'addir.

4.Kısım - Staj

Genel olarak:

Madde 15 � (Değişik: 30/1/1979 - 2178/4 md.)

Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır.

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir.

Aranacak şartlar :

E- YABANCI HUKUKLARIN İSLÂM HUKUKUNA TESİRİ

E- YABANCI HUKUKLARIN İSLÂM HUKUKUNA TESİRİ:

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş