(F)

( F )

62 - (Fedaî diyet) : Bir memlûkün yaptığı bir cdnayetden dola­yı üzerine terettüb eden diyeti mevlâsının deruhde ederek men lehüd-diyete ödemesidir.

63 - (Faziha) : Ayb, risvayhk, rezüâne iş. Sır kabilinden olan kö­tü hallerin açılıb faş olması. Buna «fezahat» de denir. Cem'i: «fezayih» dir. [7]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: