user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1663603282 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(F)

( F )

62 - (Fedaî diyet) : Bir memlûkün yaptığı bir cdnayetden dola­yı üzerine terettüb eden diyeti mevlâsının deruhde ederek men lehüd-diyete ödemesidir.

63 - (Faziha) : Ayb, risvayhk, rezüâne iş. Sır kabilinden olan kö­tü hallerin açılıb faş olması. Buna «fezahat» de denir. Cem'i: «fezayih» dir. [7]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: